« Iza 14:25 Księga Izajasza 14:26 Iza 14:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ta rada, którąm umyślił na wszystkę ziemię, i ta jest ręka wyciągniona na wszystkie narody.
2.GDAŃSKA.1881Tać jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi; a tać jest ręka wyciągniona przeciwko tym wszystkim narodom.
3.GDAŃSKA.2017To jest powzięty zamiar co do całej ziemi i to jest ręka wyciągnięta nad wszystkie narody.
4.CYLKOWTakiém jest postanowienie postanowione nad całą ziemią, i taką ręka zawieszona nad wszystkiemi narodami.
5.TYSIĄCL.WYD5Taki jest zamiar powzięty przeciw całej ziemi, taka jest ręka wyciągnięta na wszystkie narody.
6.BRYTYJKATo jest plan postanowiony co do całej ziemi, a to jest ręka podniesiona przeciwko wszystkim narodom.
7.POZNAŃSKATaki jest Plan powzięty co do całej ziemi i to jest dłoń wyciągnięta nad wszystkie narody.
8.WARSZ.PRASKATak już postanowiłem przeciwko całej ziemi i już wyciągnąłem mą prawicę przeciwko wszystkim narodom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Taką jest decyzja, która jest postanowiona nad całą ziemią i taka ręka, która jest zawieszona ponad wszystkimi narodami.
10.EIB.BIBLIA.2016Oto plan powzięty dla całej ziemi, oto ręka wyciągnięta przeciwko wszystkim narodom!