« Iza 14:30 Księga Izajasza 14:31 Iza 14:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zawyj bramo, wołaj miasto! porażona jest Philistea wszystka; bo od północy dym przyjdzie, a niemasz, ktoby uszedł przed hufem jego.
2.GDAŃSKA.1881Kwilże bramo! krzycz miasto! jużeś się rozpłynęła wszystka ty ziemio Filistyńska; bo od północy ogień przyjdzie, a nie będzie, coby stronił od pocztów jego.
3.GDAŃSKA.2017Zawódź, bramo! Krzycz, miasto! Ty, cała Filisteo, już się rozpłynęłaś. Od północy bowiem nadciąga dym i nikt nie będzie stronił od jego szeregów.
4.CYLKOWPłacz bramo, biadaj grodzie, rozpaczaj Pleszet cała! bo z Północy dym nadciąga, a nikt nie odosobniony w powołanych jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Zawyj, bramo! Krzycz, miasto! Zadrżyj, cała Filisteo! Bo z północy nadciąga dym i nikt się nie odrywa od jego oddziałów.
6.BRYTYJKAWyj, bramo! Krzycz, miasto! Rozpaczaj, cała ziemio filistyńska! Gdyż z północy nadciąga wielkie wojsko i nikt nie odłącza się od jego szeregów!
7.POZNAŃSKAZawyjcie, bramy! Krzycz ty, o miasto! Drżyj, cała filistyńska ziemio, dym bowiem idzie z północy. Nikt się nie odłącza od jego szeregów.
8.WARSZ.PRASKAWołajcież tedy bramy, krzycz głośno całe miasto! Drżyj wszystek filistyński ludu! Bo oto dym zbliża się od północy a z jego oddziałów nikt się nie cofa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Płacz bramo, biadaj miasto, rozpaczaj cała Peleszet! Bo z północy nadciąga dym i nikt się nie odłącza od jego powołanych.
10.EIB.BIBLIA.2016Zawódź, bramo! Krzycz, miasto! Mdlej, cała Filisteo! Gęsty dym nadciąga z północy! Nikt nie opuszcza zwartych szeregów!