« Iza 14:31 Księga Izajasza 14:32 Iza 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A co odpowiedzą posłom narodu? Bo Pan założył Syon a w nim nadzieję mieć będą ubodzy ludu jego.
2.GDAŃSKA.1881A cóż odpowiedzą posłom narodu? To, że Pan ugruntował Syon, a do niego się uciekać będą ubodzy ludu jego.
3.GDAŃSKA.2017I cóż odpowiedzieć posłom narodu? To, że PAN ugruntował Syjon i w nim będą się chronić ubodzy jego ludu.
4.CYLKOWI cóż odpowiedzą posłom narodów? Że Wiekuisty utwierdził Cyon, i że w nim znajdują obronę biedni narodu Jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Co zaś trzeba odpowiedzieć posłom barbarzyńców? - To, że Pan założył Syjon i do niego się chronią nieszczęśliwi z Jego ludu.
6.BRYTYJKAA cóż odpowiedzą posłom narodów? To, że Pan założył Syjon i że w nim znajdą ostoję ubodzy jego ludu.
7.POZNAŃSKAI cóż odpowiedzieć posłom [obcego] narodu? - Że Jahwe ugruntował Syjon, i w nim się schronią biedni Jego ludu!
8.WARSZ.PRASKACóż więc odpowiedzieć należy wysłannikom tego narodu? To Pan założył cały Syjon i tam znajdą schronienie uciśnieni Jego ludu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co odpowiedzą posłom narodów? Że WIEKUISTY utwierdził Cyon i że w Nim znajdą obronę uniżeni Jego narodu.
10.EIB.BIBLIA.2016A co odpowiedzą posłom narodu? To, że PAN założył Syjon, w nim znajdą ostoję ubodzy Jego ludu.