« Psal 99:9 Księga Psalmów 100:1 Psal 100:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(99:1a) Pojcie Bogu, wszelika ziemia,
2.PS.PUŁAWSKIDawidow. (99:1a) Pojcie Bogu, wszystka ziemia,
3.WUJEK.1923Psalm na wyznawanie. Wykrzykajcie Bogu, wszystka ziemio!
4.GDAŃSKA.1881Psalm dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio!
5.GDAŃSKA.2017Psalm na dziękczynienie. Radośnie wykrzykujcie PANU, wszystkie ziemie!
6.PS.BYCZ.1854Psalm dziękczynienia. Wykrzykujcie Panu, o mieszkańcy! całéj téj-ziemi.
7.GÖTZE.1937OKRZYKUJCIE Pana, cała ziemio!
8.CYLKOWPieśń dziękczynna. - Okrzykujcie Bogu cała ziemio.
9.KRUSZYŃSKIPsalm dziękczynienia. Wykrzykujcie Bogu wszystka ziemio!
10.ASZKENAZYŚpiew tu dziękczynieniu. Pobudkę Jehowie wołaj wszystka ziemio!
11.SZERUDAPsalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cala ziemio!
12.TYSIĄCL.WYD1(99:1) Psalm. Dziękczynienie. Z radością wykrzykujcie Panu, wszystkie ziemie:
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Dziękczynienie. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
14.BRYTYJKAPsalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!
15.POZNAŃSKAPsalm dziękczynny. Wznoście okrzyki na cześć Jahwe, wszystkie ziemie!
16.WARSZ.PRASKAPsalm na dziękczynienie. Wysławiajcie Pana, wszystkie krainy ziemi!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń dziękczynna. Wykrzykuj WIEKUISTEMU cała ziemio!
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm dziękczynny. Wznieś swój okrzyk na cześć PANA, cała ziemio!
19.TOR.PRZ.2023Psalm dla dziękczynienia. Triumfalnie wykrzykujcie Jhwh – cała ziemio!