« Psal 100:1 Księga Psalmów 100:2 Psal 100:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(99:1b) służycie Gospodnu w wiesielu! (99:2) Wnidzicie w obeźrzeniu jego w wiesielu!
2.PS.PUŁAWSKI(99:1b) służcie Bogu w wesielu! (99:2) Wnidźcie przedeń w radości!
3.WUJEK.1923Służcie Panu z weselem: wchódźcie przed obliczności jego z radością.
4.GDAŃSKA.1881Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
5.GDAŃSKA.2017Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze.
6.PS.BYCZ.1854Służcie temu Panu, z-radością; przychodźcie przed-obliczé-Jego, z-pieniem-wesołém.
7.GÖTZE.1937Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykiem radości.
8.CYLKOWSłużcie Bogu w radości, przyjdźcie przed Niego w weselu.
9.KRUSZYŃSKISłużcie Panu z weselem, a chodźcie przed obliczem Jego z radością.
10.ASZKENAZYSłużcie Jehowie w radości, przybywajcie przed oblicze Jego wśród śpiewu!
11.SZERUDASłużcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem!
12.TYSIĄCL.WYD1(99:2) służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Jego obliczem.
13.TYSIĄCL.WYD5służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
14.BRYTYJKASłużcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
15.POZNAŃSKARadośnie służcie Jahwe, przychodźcie przed oblicze Jego z okrzykami wesela!
16.WARSZ.PRASKASłużcie Panu z radością, przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Służcie WIEKUISTEMU w radości, przyjdźcie przed Niego z weselem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSłużcie PANU z radością, Przychodźcie do Niego z weselem!
19.TOR.PRZ.2023Służcie Jhwh z weselem, przychodźcie z radością przed Jego oblicze.