« Psal 100:2 Księga Psalmów 100:3 Psal 100:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(99:3) Wiedzcie, iże Gospodzin on jest Bog, on uczynił nas, a nie my nas, (99:4a) lud jego i owce pastwy jego.
2.PS.PUŁAWSKI(99:3) Wiedzcie, iże Gospodzin tenci jest Bogiem, onci uczynił nas, a nie my nas, (99:4a) lud jego i owce pastwy jego.
3.WUJEK.1923Wiedzcie, iż Pan sam jest Bóg: on nas uczynił, a nie my sami siebie: ludu jego, i owce pastwiska jego.
4.GDAŃSKA.1881Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.
5.GDAŃSKA.2017Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
6.PS.BYCZ.1854Przyznajciéż, że Pan jest Bogiem; On stworzył-nas, a-nie my-nas; ludem-eśmy-Jego, i-trzódą pastwiska-Onegoż.
7.GÖTZE.1937Poznajcie, że Pan jest Bogiem! On stworzył nas, i jesteśmy Jego, ludem Jego i stadem pastwiska Jego.
8.CYLKOWUznajcie że Bóg, wszechmocny, On stworzył nas i doń należymy; lud Jego i trzoda któréj pasterzy.
9.KRUSZYŃSKIWiedzcie, że Jahwe jest Bogiem; On uczynił nas, a nie my siebie - lud swój i owce pastwiska swego.
10.ASZKENAZYWiedźcie, że Jehowa: On Bogiem, On nas uczynił a nie my sami - ludem Swym i trzodą pastwiska Swego.
11.SZERUDAWiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas stworzył i Jego własnością jesteśmy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(99:3) Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, my Jego własnością, my lud Jego, owce Jego pastwiska.
13.TYSIĄCL.WYD5Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami z Jego pastwiska.
14.BRYTYJKAWiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
15.POZNAŃSKAWiedzcie, że Jahwe jest Bogiem! On nas stworzył i do Niego należymy, jesteśmy jego ludem i owcami Jego pastwiska.
16.WARSZ.PRASKAOgłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. To On nas stworzył, a my Jego własnością, ludem Jego i trzodą Jego pastwiska.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uznajcie, że WIEKUISTY, Wszechmocny, On nas stworzył oraz do Niego należymy; jego lud i trzoda, której jest Pasterzem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętajcie, że to PAN jest Bogiem! On nas stworzył i do Niego należymy, Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk.
19.TOR.PRZ.2023Wiedzcie, że Jhwh jest Bogiem, to On nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska.