« Psal 100:4 Księga Psalmów 100:5 Psal 101:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(99:5b) bo słodki jest Gospodzin, na wieki miłosierdzie jego i aż w pokolenie i w pokolenie prawda jego.
2.PS.PUŁAWSKI(99:5b) bo słodki jest Bog, na wieki miłosierdzie jego i aliż w pokolenie i w pokolenie prawda jego.
3.WUJEK.1923Boć słodki jest Pan: na wieki miłosierdzie jego, i aż od rodzaju do rodzaju prawda jego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie jego, a od narodu aż do narodu prawda jego.
5.GDAŃSKA.2017PAN bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie.
6.PS.BYCZ.1854Bo, dobrym Pan; na-wieki trwa, łaska-Jego; a,-od-pokolenia, do-pokolenia, prawdziwość-Jego.
7.GÖTZE.1937Albowiem dobry jest Pan; dobroć Jego trwa na wieki, a wierność Jego od pokolenia do pokolenia.
8.CYLKOWAlbowiem dobrym Bóg, na wieki łaska Jego, a od pokolenia do pokolenia niezawodność Jego.
9.KRUSZYŃSKIalbowiem dobry jest Pan; na wieki trwa miłosierdzie Jego, a Jego prawda od pokolenia do pokolenia.
10.ASZKENAZYBoć dobrym Jehowa, na wieczność Jego łaska, i aż w pokolenie pokoleń wierność Jego!
11.SZERUDABo dobry jest Pan; na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie.
12.TYSIĄCL.WYD1(99:5) Albowiem dobry jest Pan, miłosierdzie Jego trwa na wieki, a wierność Jego poprzez pokolenia.
13.TYSIĄCL.WYD5Albowiem dobry jest Pan, łaska Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia na pokolenie.
14.BRYTYJKAAlbowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.
15.POZNAŃSKABo Jahwe dobry jest, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie.
16.WARSZ.PRASKABo dobry jest Pan i wieczny w swej łaskawości, Jego zaś wierność z pokolenia w pokolenie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem BÓG jest zbawienny, na wieki jest Jego łaska, a Jego prawda od pokolenia do pokolenia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ PAN jest dobry; Jego łaska trwa na wieki, A Jego wierność rozciąga się na pokolenia!
19.TOR.PRZ.2023Jhwh bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie.