« 3Moj 14:12 3 Księga Mojżeszowa 14:13 3Moj 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiaruje baranka, gdzie obyczaj ofiarować ofiarę za grzech i całopalenie, to jest, na miejscu świętem; jako bowiem za grzech, tak i za występek kapłanowi należy ofiara: święta świętych jest.
2.GDAŃSKA.1881Zabije też baranka onego na miejscu, gdzie biją ofiary za grzech i ofiarę całopalenia, na miejscu świętem; bo jako ofiara za grzech tak ofiara za występek należy kapłanowi; rzecz najświętsza jest.
3.GDAŃSKA.2017Potem zabije tego baranka na miejscu, gdzie się zabija ofiarę za grzech i ofiarę całopalną, na miejscu świętym. Zarówno bowiem ofiara za grzech, jak i ofiara za przewinienie należą do kapłana. Jest to rzecz najświętsza.
4.CYLKOWI zarznie jagnię na miejscu, gdzie zarzynają ofiarę zagrzeszną i całopalenie, na miejscu świętém; bo jako "zagrzeszna" i "pokutna" do kapłana należy: świętem świętości ona.
5.KRUSZYŃSKII zarznie baranka na miejscu, gdzie się zarzyna ofiary za grzech i całopalne, na miejscu świętem, bo ofiara wynagradzająca za grzech należy do kapłana: jest to rzecz bardzo święta.
6.MIESESNastępnie zarżnie [się] to jagnię na miejscu, gdzie się zarzyna ofiarę zagrzeszną i ofiarę całopalną, w obrębie Świątyni, albowiem narówni z ofiarą zagrzeszną ofiara pokutna kapłanowi się należy, gdyż ona jest czemś przenajświętszem; –
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym się zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne, na miejscu poświęconym, bo ofiara zadośćuczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należy do kapłana. To jest rzecz bardzo święta!
8.BRYTYJKAZarżnie zaś tego baranka w miejscu, gdzie się zarzyna ofiarę za grzech i ofiarę całopalną, w miejscu świętym, gdyż ofiara pokutna podobnie jak ofiara za grzech należy do kapłana. Jest to świętość nad świętościami.
9.POZNAŃSKAPotem zabije baranka na tym miejscu, na którym zabija się ofiary przebłagalne i całopalne, na miejscu Świętym, bo zarówno ofiara przebłagalna jak i zadośćuczynna należą do kapłana jako rzecz szczególnie uświęcona.
10.WARSZ.PRASKAOfiaruje baranka tam, gdzie zwykło się składać ofiary przebłagania za grzechy oraz ofiary całopalenia, to znaczy w miejscu świętym, gdyż zarówno przy ofiarach zadośćuczynienia, jak i przy ofiarach przebłagania za grzechy to, co składa się w ofierze, należy do kapłana. Jest to rzecz bardzo święta.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jagnię zarżnie na miejscu, gdzie zarzynają ofiarę zagrzeszną i całopalenie na miejscu świętym; bo tak, jak ofiara zagrzeszna i pokutna, należy do kapłana; ona jest świętym świętych.
12.EIB.BIBLIA.2016Baranka złoży zaś w miejscu, gdzie składa się ofiarę za grzech oraz ofiarę całopalną, w miejscu świętym, gdyż podobnie jak ofiara za grzech, ofiara za przewinienie należy do kapłana. Jest ona największą świętością.