« 3Moj 14:14 3 Księga Mojżeszowa 14:15 3Moj 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A z kwarty oliwy wleje na lewą rękę swą:
2.GDAŃSKA.1881Weźmie też kapłan z onej miarki oliwy, a naleje na dłoń swoję lewą;
3.GDAŃSKA.2017Kapłan weźmie też nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń;
4.CYLKOWWeźmie téż kapłan z loga oliwy, a naleje na dłoń swoję lewą.
5.KRUSZYŃSKIKapłan weźnie oliwę z logu i wyleje na dłoń swej lewej ręki.
6.MIESESZ logu zaś oliwy weźmie kapłan i wyleje na lewą dłoń kapłana [własną].
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń.
8.BRYTYJKAweźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń,
9.POZNAŃSKAZ kolei kapłan zaczerpnie z logu oliwy i wyleje [z niego] na swoją lewą dłoń.
10.WARSZ.PRASKAPotem weźmie nieco z jednego logu oliwy i wyleje w zagłębienie swojej lewej dłoni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kapłan weźmie też z loga oliwy i naleje na swoją lewą dłoń.
12.EIB.BIBLIA.2016Weźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swą lewą dłoń.