« 3Moj 14:22 3 Księga Mojżeszowa 14:23 3Moj 14:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ofiaruje ósmego dnia oczyszczenia swego kapłanowi do drzwi przybytku świadectwa przed Panem.
2.GDAŃSKA.1881I przyniesie je w ósmy dzień oczyszczenia swego do kapłana, do drzwi namiotu zgromadzenia, przed obliczność Pańską.
3.GDAŃSKA.2017I przyniesie je ósmego dnia dla swego oczyszczenia do kapłana, przed wejście do Namiotu Zgromadzenia przed PANA.
4.CYLKOWI przyniesie je w ósmy dzień oczyszczenia swego do kapłana do wejścia przybytku zboru, przed oblicze Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKIDnia ósmego przyniesie je kapłanowi ku swemu oczyszczeniu przy wejściu do namiotu zgromadzenia przed Panem.
6.MIESESi niech to wszystko przyniesie dnia ósmego od oczyszczenia swego do kapłana, do drzwi Namiotu Obecności, przed Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Ósmego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kapłana przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana.
8.BRYTYJKAI przyniesie je ósmego dnia dla swojego oczyszczenia do kapłana do wejścia do Namiotu Zgromadzenia przed Pana,
9.POZNAŃSKAÓsmego dnia przyniesie je kapłanowi - dla oczyszczenia siebie - przed wejście do Namiotu Zjednoczenia, przed Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAÓsmego dnia niech to wszystko przyniesie do kapłana na swoje oczyszczenie, złoży przy wejściu do Namiotu Spotkania, wobec Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyniesie je do kapłana, przed oblicze WIEKUISTEGO, do wejścia do Przybytku Zboru, w ósmy dzień swojego oczyszczenia.
12.EIB.BIBLIA.2016Wszystko to przyniesie kapłanowi ósmego dnia dla swego oczyszczenia, do wejścia do namiotu spotkania, przed oblicze PANA.