« 3Moj 14:31 3 Księga Mojżeszowa 14:32 3Moj 14:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tać jest ofiara trędowatego, który mieć nie może wszystkiego ku oczyszczeniu swemu.
2.GDAŃSKA.1881A tać jest ustawa o tym, na którym by była zaraza trądu, który wszystkiego mieć nie może ku oczyszczeniu swemu.
3.GDAŃSKA.2017To jest prawo dotyczące tego, na którym będzie plaga trądu, a którego nie stać na ofiarę za swoje oczyszczenie.
4.CYLKOWOto nauka o dotkniętym zarazą trądu, którego nie stać w czasie oczyszczenia swojego.
5.KRUSZYŃSKITo jest prawo dotkniętego plagą trądu, który nie miał środków na swoje oczyszczenie".
6.MIESESOto to jest zarządzenie [tora] o tym, który ma plagę trądu, a którego możność nie dosięgnie przy oczyszczeniu jego”.
7.TYSIĄCL.WYD5To jest prawo dotyczące człowieka chorego na trąd, którego nie stać na ofiarę za oczyszczenie.
8.BRYTYJKATakie jest prawo dotyczące dotkniętego plagą trądu, gdy go nie stać na ofiarę oczyszczenia.
9.POZNAŃSKATakie są przepisy dotyczące człowieka dotkniętego plagą trądu, którego nie stać na [pełną ofiarę] oczyszczenia.
10.WARSZ.PRASKATakie oto jest prawo dotyczące obrzędu oczyszczenia trędowatego, którego możliwości są ograniczone.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nauka o dotkniętym zarazą trądu, którego nie stać na wyznaczone ofiary w czasie swojego oczyszczenia.
12.EIB.BIBLIA.2016Takie jest prawo dotyczące osoby wyleczonej z trądu, której nie stać na własne oczyszczenie.