« 3Moj 14:56 3 Księga Mojżeszowa 14:57 3Moj 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby się mogło wiedzieć, którego czasu jest jaka rzecz czysta albo nieczysta.
2.GDAŃSKA.1881Żeby poznać, gdy kto jest nieczystym, i gdy kto czystym. Tać jest ustawa około trądu.
3.GDAŃSKA.2017Aby pouczać, kiedy coś jest nieczyste, a kiedy czyste. To jest prawo dotyczące trądu.
4.CYLKOWAby nauczać w porze, kiedy co nieczyste i w porze, kiedy co czyste. Oto nauka o trądzie.
5.KRUSZYŃSKIaby rozpoznać kiedy co jest nieczyste, a kiedy co jest czyste. To jest prawo w odniesieniu do trądu".
6.MIESESażeby rozstrzygać, gdy co nieczystem jest i gdy co jest czystem. Oto to jest zarządzenie [tora] o trądzie”.
7.TYSIĄCL.WYD5aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszące się do trądu.
8.BRYTYJKAdla pouczenia, kiedy coś należy uznać za nieczyste, a kiedy za czyste. To jest prawo dotyczące trądu.
9.POZNAŃSKAmające pouczyć, kiedy coś jest nieczyste a kiedy czyste. Oto przepisy tyczące trądu.
10.WARSZ.PRASKAPozwalają [owe prawa] stwierdzić, kiedy jakaś rzecz jest nieczysta, a kiedy czysta. Takie jest prawo dotyczące trądu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby w porę nauczać, kiedy coś jest nieczyste oraz w porę, kiedy to czyste. Oto nauka o trądzie.
12.EIB.BIBLIA.2016którym należy się kierować przy stwierdzaniu czystości bądź nieczystości. Jest to prawo dotyczące schorzeń zakaźnych.