« 3Moj 14:6 3 Księga Mojżeszowa 14:7 3Moj 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którą pokropi onego, który ma być oczyszczony siedm kroć, aby był prawnie oczyszczony: i puści wróbla żywego, aby uleciał na pole.
2.GDAŃSKA.1881I pokropi tego, który się oczyszcza od trądu, siedem kroć, i ogłosi go być czystym, a puści wróbla żywego w pole.
3.GDAŃSKA.2017I pokropi siedem razy oczyszczającego się od trądu, i uzna go za czystego, a żywego ptaka wypuści na otwarte pole.
4.CYLKOWI pokropiwszy oczyszczającego się z trądu siedmkroć, ogłosi go czystym, a puści ptaka żywego na pole.
5.KRUSZYŃSKIMającego być oczyszczonym z trądu pokropi siedm razy i uzna go za czystego, a ptaka żywego wypuści na pole.
6.MIESESpoczem pokropi siedmiokrotnie tego, który chce się stawać czystym z trądu i uzna jego czystym, zaś żywego ptaka tego puści na otwarte pole; –
7.TYSIĄCL.WYD5Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu, i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole.
8.BRYTYJKAi pokropi tym siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu, i uzna go za czystego, ptaka zaś żywego wypuści na pole.
9.POZNAŃSKANastępnie pokropi siedem razy [tą wodą] oczyszczającego się z trądu i uzna go za czystego. A ptaka żywego wypuści na wolność.
10.WARSZ.PRASKANastępnie tą samą krwią pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu, po czym uzna go za czystego, a żywego ptaka wypuści na wolność.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto siedmiokroć pokropi tego, który się oczyszcza z trądu oraz ogłosi go czystym; a żywego ptaka wypuści na pole.
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie pokropi siedem razy tego, który oczyszcza się z trądu, i uzna go za czystego. Ptaka żywego wypuści na pole.