« Przys 8:12 Księga Przysłów 8:13 Przys 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bojaźń Pańska nienawidzi złości: pychą i hardością, i drogą złą, i usty dwujęzycznemi brzydzę się.
2.GDAŃSKA.1881Bojaźń Pańska jest, mieć w nienawiści złe. Ja nienawidzę pychy, wysokomyślności, i drogi złej, i ust przewrotnych.
3.GDAŃSKA.2017Bojaźń PANA to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych.
4.KRAMSTUCKBojaźnią Boga jest nienawidzenie złego; pychy, dumy, drogi do złego i ust przewrotnych, nienawidzę.
5.CYLKOWBojaźń przed Wiekuistym, jest to nienawiść ku złemu; dumy, pychy, niecnego postępowania i ust przewrotnych nienawidzę.
6.TYSIĄCL.WYD5Bojaźń Pańska to zła nienawidzić. Pychy, wyniosłości, złych dróg, przewrotnych ust nienawidzę.
7.BRYTYJKABać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.
8.POZNAŃSKA(Bojaźń Jahwe to nienawiść zła). Pychy i wyniosłości, niecnych postępków i ust przewrotnych - nienawidzę.
9.WARSZ.PRASKABojaźń Boża żąda, by zła nienawidzić. Nie znoszę więc pychy i wszelkiej wyniosłości, złego postępowania i obłudnej mowy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bojaźń przed WIEKUISTYM – to nienawiść do złego; nienawidzę dumy, pychy, niecnego postępowania oraz przewrotnych ust.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBojaźń PANA to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg.