« Przys 8:15 Księga Przysłów 8:16 Przys 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przez mię książęta panują, i mocarze skazują sprawiedliwie.
2.GDAŃSKA.1881Przez mię książęta panują, i wielmożnymi są wszyscy sędziowie ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Dzięki mnie panują władcy i dostojnicy, wszyscy sędziowie ziemi.
4.KRAMSTUCKPrzezemnie panowie panują i wszyscy szlachetni sędziowie na ziemi.
5.CYLKOWMną władają władcy i książęta i wszyscy sędziowie uczciwi.
6.TYSIĄCL.WYD5Dzięki mnie rządzą władcy, wielmożni, wszyscy rządcy sprawiedliwi.
7.BRYTYJKADzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie.
8.POZNAŃSKAprzeze mnie panują władcy, a możni przeze mnie sądzą całą ziemię.
9.WARSZ.PRASKADzięki mnie sprawują władzę przywódcy, wszyscy przełożeni i prawa stróże.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeze Mnie rządzą władcy, panujący i wszyscy uczciwi sędziowie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki mnie rządzą książęta i wszyscy sprawiedliwi sędziowie.