« Przys 8:17 Księga Przysłów 8:18 Przys 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przy mnie są bogactwa i sława, pyszne majętności i sprawiedliwość.
2.GDAŃSKA.1881Bogactwo i sława przy mnie jest; majętność trwała i sprawiedliwość.
3.GDAŃSKA.2017Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe bogactwo i sprawiedliwość.
4.KRAMSTUCKBogactwo i zaszczyt jest przy mnie, trwale dobro i szczęście.
5.CYLKOWBogactwo i chwała przy mnie, dobra trwałe i szczęście.
6.TYSIĄCL.WYD5Bogactwo jest ze mną i cześć, znaczna fortuna i pomyślność.
7.BRYTYJKAU mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie.
8.POZNAŃSKAPrzy mnie są bogactwo i chwała, trwałe dobra i sprawiedliwość.
9.WARSZ.PRASKAU mnie bogactwo i sława, dobra rozległe i szczęście.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przy Mnie jest bogactwo i chwała, trwałe dobra i szczęście.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe dobra i sprawiedliwość.