« Przys 8:18 Księga Przysłów 8:19 Przys 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lepszy bowiem jest owoc mój niż złoto i kamienie drogie: a urodzaje moje niż śrebro wyborne.
2.GDAŃSKA.1881Lepszy jest owoc mój, niż złoto, i niż najkosztowniejsze złoto, a dochody moje lepsze, niż srebro wyborne.
3.GDAŃSKA.2017Mój owoc jest lepszy niż złoto, nawet najczystsze złoto, a moje plony lepsze niż wyborne srebro.
4.KRAMSTUCKMój owoc lepszym jest od złota, od szczerego złota, mój plon od srebra wyborowego.
5.CYLKOWPlon mój lepszy niż kruszec szlachetny i złoto szczere, a nabytek mój cenniejszy niż srebro wyborowe.
6.TYSIĄCL.WYD5Mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony - niż wyborne srebro.
7.BRYTYJKAMój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro.
8.POZNAŃSKAOwoc mój lepszy jest niż złoto i szlachetny metal, a plon mój [cenniejszy] niż najczystsze srebro.
9.WARSZ.PRASKAOwoce, które ja wydaję, cenniejsze są od najszczerszego złota, a korzyści ze mnie – droższe niż srebro.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój plon jest lepszy niż szlachetny kruszec i szczere złoto; Mój nabytek cenniejszy niż wyborowe srebro.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMój owoc przewyższa szczere złoto, moje plony są lepsze od srebra.