« Przys 8:23 Księga Przysłów 8:24 Przys 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była: ani jeszcze źródła wód były wyniknęły:
2.GDAŃSKA.1881Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami.
3.GDAŃSKA.2017Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
4.KRAMSTUCKGdy nie było jeszcze otchłani, jam była zrodzoną, gdy nie było jeszcze źródeł obfitujących w wodę.
5.CYLKOWGdy jeszcze tonie nie istniały urodziłam się, gdy jeszcze źródeł nie było, obfitujących w wody.
6.TYSIĄCL.WYD5Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód;
7.BRYTYJKAGdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
8.POZNAŃSKAGdy jeszcze nie było morskich otchłani, zostałam zrodzona, zanim się jeszcze nie otwarły źródła tryskające wodami;
9.WARSZ.PRASKAJeszcze nie było oceanów, kiedy się rodziłam, ani źródeł bogatych w wodę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czekałam z niecierpliwością gdy jeszcze nie istniały tonie, kiedy nie było źródeł, co obfitują w wody,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy mnie zrodzono, otchłań nie istniała, nie było źródeł - nie toczyły wód.