« Przys 8:31 Księga Przysłów 8:32 Przys 8:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(8:33) Teraz tedy, synowie! słuchajcie mię: błogosławieni, którzy strzegą dróg moich.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcież mię tedy teraz, synowie! albowiem błogosławieni, którzy strzegą dróg moich.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, bo błogosławieni są ci, którzy strzegą moich dróg.
4.KRAMSTUCKA teraz synowie, słuchajcie mnie, błogo tym, którzy przestrzegają dróg moich.
5.CYLKOWTeraz tedy synowie, słuchajcie mnie! Szczęśni bowiem ci, którzy dróg moich przestrzegają.
6.TYSIĄCL.WYD5Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą.
7.BRYTYJKAOtóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!
8.POZNAŃSKAA teraz słuchajcie mnie, synowie! Szczęśliwi, którzy strzegą dróg moich!
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie mnie tedy, synowie: szczęśliwy ten, kto strzeże dróg moich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, synowie, Mnie słuchajcie, bowiem szczęśliwi są ci, co przestrzegają Moich dróg.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Szczęśliwi ci, którzy strzegą moich dróg!