« Przys 8:32 Księga Przysłów 8:33 Przys 8:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(8:34) Słuchajcie ćwiczenia a bądźcie mądrymi, a nie odrzucajcie go.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie ćwiczenia, nabądźcie rozumu, a nie cofajcie się.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie pouczeń, nabądźcie mądrości i nie odrzucajcie jej.
4.KRAMSTUCKSłuchajcie obyczajności, stańcie się mądrymi, a nieznieważajcie jej.
5.CYLKOWSłuchajcie napomnienia, abyście nabrali mądrości, a nie popadli w rozwiązłość.
6.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie.
7.BRYTYJKASłuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej!
8.POZNAŃSKASłuchajcie pouczenia, abyście się stali mądrymi i nie puszczajcie [rozkazań moich] z wiatrem.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie moich napomnień, bądźcie roztropni i nie odrzucajcie ich!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie napomnienia, abyście nabrali mądrości i nie popadli w rozwiązłość.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie pouczenia, bądźcie mądrzy, radzę, nie odrzucajcie go!