« Przys 8:35 Księga Przysłów 8:36 Przys 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(8:37) Ale kto przeciw mnie zgrzeszy, obrazi duszę swoję. Wszyscy, którzy mię nienawidzą, kochają się w śmierci.
2.GDAŃSKA.1881Ale kto grzeszy przeciwko mnie, krzywdę czyni duszy swojej; wszyscy, którzy mię nienawidzą, miłują śmierć.
3.GDAŃSKA.2017Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
4.KRAMSTUCKKto zaś przeciwko mnie grzeszy, ten niszczy swoję duszę; wszyscy co mnie nienawidzą, miłują śmierć.
5.CYLKOWAle kto mnie omija, krzywdzi sam siebie; ktokolwiek mnie nienawidzi umiłował śmierć.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto przeciw mnie grzeszy, duszę swą rani, wszyscy, co mnie nienawidzą, śmierć kochają.
7.BRYTYJKA(8:35b) Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
8.POZNAŃSKAAle kto mnie obraża, krzywdzi własną duszę, a wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
9.WARSZ.PRASKAKto zaś mnie utraci, sobie wyrządzi krzywdę. Wszyscy nienawidzący mnie lubują się w śmierci.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kto Mnie omija – sam siebie krzywdzi; ktokolwiek Mnie nienawidzi – umiłował śmierć.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle ten, kto mnie lekceważy, zadaje gwałt własnej duszy: wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć.