« Przys 8:7 Księga Przysłów 8:8 Przys 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sprawiedliwe są wszystkie powieści moje, niemasz w nich nic krzywego ani przewrótnego.
2.GDAŃSKA.1881Sprawiedliwe są wszystkie słowa ust moich; nie masz w nich nic nieprawego ani przewrotnego.
3.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust; nie ma w nich nic fałszywego ani przewrotnego.
4.KRAMSTUCKSłusznością tchną wszelkie wyrzeczenia moich ust, nie masz w nich obłudy ani przewrotności.
5.CYLKOWSprawiedliwe wszystkie mowy ust moich, niemasz w nich ani obłudy ani matactwa.
6.TYSIĄCL.WYD5Mowy ust moich są prawe, obcy mi fałsz i krętactwo.
7.BRYTYJKASprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego.
8.POZNAŃSKAwszystkie słowa ust moich są sprawiedliwe, nie ma w nich fałszu ani przewrotności.
9.WARSZ.PRASKASamą prawdą są wszystkie moje słowa, w żadnym z nich nie ma zakłamania ani fałszu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie mowy Mych ust są sprawiedliwe; nie ma w nich obłudy, ani matactwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSprawiedliwe są wszystkie moje słowa, nie ma w nich żadnej przewrotności.