« Psal 72:20 Księga Psalmów 73:1 Psal 73:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(72:1) Kako dobry Israhel Bog tym, jiż są prawego sierca.
2.PS.PUŁAWSKIAzaf. (72:1) Kako dobry izrahelski Bog tym, jiż są prawego sierce!
3.WUJEK.1923Psalm Asaphowi. Jako dobry Bóg Izraelczyków tym, którzy są prostego serca.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Asafowy. Zaisteć dobry jest Bóg Izraelowi, tym, którzy są czystego serca.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Asafa. Doprawdy Bóg jest dobry dla Izraela; dla tych, którzy są czystego serca.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Asafa. Zaprawdę, dobrym, dla-Izraela, Bóg; to jest, dla-czystych serca.
7.GÖTZE.1937PSALM Asafa. Zaiste, dobrym jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca.
8.CYLKOWPieśń Asafa. - Zaprawdę dobrym dla Izraela Pan, dla czystych sercem.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Asafa. Jakoż dobry jest dla Izraela Bóg - dla tych, co są czystego serca!
10.ASZKENAZY Śpiew Asafa. Przecie dobrym jest Bóg dla Izraela, tym, co prawego są serca.
11.SZERUDAPsalm Asafa. Zaiste, dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy są czystego serca.
12.TYSIĄCL.WYD1(72:1) Psalm. Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, Pan — dla tych, co są serca czystego!
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
14.BRYTYJKAPsalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca.
15.POZNAŃSKAPsalm Asafa. Zaprawdę, dobry jest Bóg dla sprawiedliwego, dla tych, których serca są prawe.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Asafa. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela i dla wszystkich ludzi czystego serca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Asafa. Zaprawdę, Bóg jest hojnym dla Israela, dla czystych sercem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Asafa. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, Dla tych co mają czyste serce.