« Psal 73:12 Księga Psalmów 73:13 Psal 73:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(72:13) I rzekł jeśm: Tegodla przez winy sprawił jeśm sierce moje i umył jeśm miedzy niewinnymi ręce moje,
2.PS.PUŁAWSKI(72:13) I rzekł jeśm: Tegodla przez winy sprawił jeśm sierce moje i umył jeśm miedzy niewinnymi ręce moje,
3.WUJEK.1923I rzekłem: Tomci tedy próżno usprawiedliwiał serce swe, i omywałem między niewinnymi ręce moje.
4.GDAŃSKA.1881Próżno tedy w czystości chowam ręce moje, a w niewinności serce moje omywam.
5.GDAŃSKA.2017A więc na próżno oczyściłem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce.
6.PS.BYCZ.1854Zaprawdę, daremniem oczyszczał sercé-mé, i umywał, w-niewinności, ręce-moje.
7.GÖTZE.1937Zaprawdę, napróżno czystem zachowałem serce moje i umywałem w niewinności ręce moje;
8.CYLKOWZaprawdę, napróżno zachowałem w czystości serce moje, a umywałem w niewinności dłoń moję.
9.KRUSZYŃSKINapróżno oczyszczałem serce moje, i obmywałem w niewinności ręce moje.
10.ASZKENAZY Jenom napróżno odczyszczał me serce i w czystości umywałem me ręce.
11.SZERUDACzy więc na próżno w czystości chowałem swe serce i w niewinności obmywałem swe ręce?
12.TYSIĄCL.WYD1(72:13) Czy więc na darmo me serce zachowałem czyste i w niewinności myłem moje ręce?
13.TYSIĄCL.WYD5Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i na znak niewinności obmywałem ręce?
14.BRYTYJKACzy więc na próżno w czystości zachowywałem serce mojeI w niewinności obmywałem ręce moje?
15.POZNAŃSKANa próżno więc zachowałem serce czyste i obmywałem ręce w niewinności?
16.WARSZ.PRASKACzy zatem na próżno czyste jest moje serce? Czy bez pożytku niewinne są moje ręce?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc na próżno zachowałem w czystości moje serce, a mą dłoń umywałem w niewinności;
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca I w niewinności obmywałem ręce?