« Psal 73:25 Księga Psalmów 73:26 Psal 73:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(72:25) Seszło jest ciało moje i sierce moje, Bog sierca mego i część moja Bog na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(72:25) Pomdlało sierce moje i ciało moje, Bog sierca mego i część moja Bog na wieki.
3.WUJEK.1923Ustało ciało moje i serce moje: Boże, serca mojego, i części moja, Boże; na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Choć ciało moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego, i działem moim na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Omdlałożby ciało-mé, i-sercé-mojé; aleś Ty, skałą serca-mego i-udziałem-moim, o-Boże! na-wieki.
7.GÖTZE.1937Choć ciało moje i serce moje przemijają, jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
8.CYLKOWZaniknie ciało moje i serce moje; opoką serca i udziałem moim Pan na wieki.
9.KRUSZYŃSKICiało moje i serce me ustało, lecz Bóg jest skałą serca mego i działem moim na wieki.
10.ASZKENAZY Zginie ciało me i serce moje, - opoką serca mego i działem mym jest Bóg na wieczność.
11.SZERUDAChociaż zamiera ciało moje i serce moje, jednak Bóg pozostanie na wieki opoką serca mego i działem moim.
12.TYSIĄCL.WYD1(72:26) Niszczeje me ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i moim działem na wieki.
14.BRYTYJKAChociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
15.POZNAŃSKAUstaje ciało i serce moje, ale Bóg (opoką mego serca i) moim dziedzictwem na wieki.
16.WARSZ.PRASKANawet gdy niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mojego serca i moim dziedzictwem na wieki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zniknie moja cielesna natura i me serce; ale Bóg jest opoką serca oraz moim udziałem na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki!