« Psal 67:2 Księga Psalmów 67:3 Psal 67:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(66:3) Spowiadajcie sie tobie lud, Boże, spowiadajcie sie lud wszystek.
2.PS.PUŁAWSKI(66:3) Spowiadajcie sie tobie ludzie, Boże, spowiadajcie sie tobie ludzie wszytcy.
3.WUJEK.1923(67:4) Niech ci wyznawają ludzie, Boże: niech ci wyznawają wszyscy ludzie.
4.GDAŃSKA.1881(67:4) Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!
5.GDAŃSKA.2017Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy.
6.GÖTZE.1937(67:4) Niech Cię uwielbiają ludy, o Boże; niech Cię uwielbiają wszystkie ludy.
7.CYLKOW(67:4) Niech wielbią Cię narody, Panie; niech wielbią Cię narody wszystkie.
8.KRUSZYŃSKI(67:4) Wysławiać Cię będą narody, o Boże! Wysławiać Cię będą narody wszystkie.
9.ASZKENAZY (67:4) Uznają Cię ludy, o Boże, uznają cię ludy wszystkie.
10.SZERUDA(67:4) Niech wielbią Cię, Boże, narody; niech wielbią Cię wszystkie narody!
11.TYSIĄCL.WYD1(66:4) Niechaj Cię, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę.
12.TYSIĄCL.WYD5(67:4) Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech Cię wysławiają wszystkie narody!
13.BRYTYJKA(67:4) Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!
14.POZNAŃSKA(67:4) Niechaj Cię sławią narody, o Boże, niechaj cię sławią wszystkie narody!
15.WARSZ.PRASKA(67:4) Ludy winny Ci dziękować, o Boże, dziękować Ci winny wszystkie narody.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(67:4) Niech Cię wielbią ludy, Boże; niech Cię wielbią wszystkie narody.
17.EIB.BIBLIA.2016(67:4) Niech Cię wysławiają ludy, o Boże; Niech Cię wysławiają wszystkie ludy!