« Psal 35:9 Księga Psalmów 35:10 Psal 35:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:11) Wszystki kości moje rzeką: Gospodnie, kto rowiennik tobie, (34:12) wytargając potrzebującego z ręku mocnych jego, nieimającego i ubogiego od chwatających ji?
2.PS.PUŁAWSKI(34:11) Wszytki kości moje rzeką: Boże, kto jest rowien tobie, (34:12) wytargając starca z ręku silnych jego, nieimającego i ubogiego od roztargających ji?
3.WUJEK.1923Wszystkie kości moje rzekną: Panie, któż podobien tobie? wyrywając chudzinę z ręki mocniejszych nadeń: niedostatecznego i ubogiego od drapieżców jego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wszystkie kości moje rzeką: Panie! któż podobny tobie? który wyrywasz utrapionego od mocniejszego nadeń, a nędznego i ubogiego od drapieżcy jego.
5.GDAŃSKA.2017Wszystkie moje kości powiedzą: PANIE, któż podobny do ciebie, który uwalniasz uciśnionego od silniejszego, a nędznego i ubogiego od łupieżcy?
6.PS.BYCZ.1854Wszystkie kości-me, powiedzą: O-Panie! któż rówien-Tobie? Tyś oswobodzicielem biédnego, od-mocniejszego, nadeń; a-nędzarza, i-żebraka, od-łupieżcy-jego.
7.GÖTZE.1937Wszystkie kości moje powiedzą: Panie! któż jest równy Tobie? który wybawia nędznego od silniejszego od niego, a nędznego i ubogiego od tego, który go ograbia.
8.CYLKOWWszystkie członki moje zawołają: Boże, kto równy Tobie, który wybawiasz biednego od silniejszego, biednego i ubogiego od łupieżcy.
9.KRUSZYŃSKIWszystkie kości moje niechaj powiedzą: Panie, któż podobny Tobie! Ty wyrywasz słabego od mocniejszego odeń, a nędznego i ubogiego od drapieżcy jego.
10.ASZKENAZYWszystkie kości me mówić będą: "O Jehowo, któż jest jako Ty, który wydzierasz nieszczęśliwego silniejszemu odeń a bezbronnego i ubogiego jego gwałcicielowi"?
11.SZERUDAWszystkie kości moje rzekną: Panie, któż jest Tobie równy? Wyrywasz ubogiego z ręki silniejszego, a ubogiego i biednego z mocy łupieżcy jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(34:10) Powiedzą wszystkie władze mej duszy: «Któż Tobie podobny, o Panie, który wyrywasz biedaka z rąk potężniejszego, z rąk grabieżcy — biedaka i nędzarza».
13.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie moje kości powiedzą: Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz - [biedaka] z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy biedaka i nędzarza.
14.BRYTYJKAWszystkie kości moje powiedzą: Panie, któż jest tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, A ubogiego i biednego przed łupieżcą jego.
15.POZNAŃSKAWszystkie kości moje głosić będą: "Jahwe, któż jest równy Tobie, który wybawiasz uciśnionego od mocniejszego, (uciśnionego i) ubogiego od łupieżcy".
16.WARSZ.PRASKAI zawołają wszystkie moje kości: O Panie, któż się porówna z Tobą, gdy ratujesz słabszego przed silniejszym lub wyrywasz biedaka z rąk jego łupieżcy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie moje członki zawołają: WIEKUISTY, kto jest równy Tobie, który wybawiasz żebrzącego od silniejszego, ubogiego i żebrzącego od łupieżcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkie moje kości powiedzą: PANIE, któż jest taki, jak Ty? Kto tak, jak Ty, ratuje słabego przed silnym, Wyrywa z rąk grabieżców ubogich i biednych?
19.TOR.PRZ.2023Wszystkie moje kości powiedzą: Jhwh, któż jest jak Ty, który wyrywasz ubogiego z ręki silniejszego od niego, ubogiego i będącego w potrzebie z ręki grabiącego?