« Psal 35:12 Księga Psalmów 35:13 Psal 35:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:15) Ale ja, gdyż mi żałościwi byli, obłoczył jeśm sie w pytel (34:16) i uśmierzał jeśm postem duszę moję, a modlitwa moja w łono moje obroci sie.
2.PS.PUŁAWSKI(34:15) Ale ja, gdy mi nielubieźliwi byli, obłoczył jeśm sie w dzinią, (34:16) uśmierzał jeśm postem duszę moję, a modlitwa moja w łono moje obroci sie.
3.WUJEK.1923A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się w włosiennicę: korzyłem postem duszę moję: a modlitwa moja do nadra mego się nawróci.
4.GDAŃSKA.1881Chociażem się ja w wór obłóczył, gdy oni chorowali; trapiłem postem duszę moję, i modliłem się często sam u siebie za nimi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja, gdy oni chorowali, wkładałem wór pokutny, umartwiałem postem moją duszę i moja modlitwa wracała do mojej piersi.
6.PS.BYCZ.1854Atoli-ja, ja, za-chorób-ich, odziéwałem-się włosienicą, martwiłem, przez-post, ciało-mojé; więc-modlitwa-ma, za nich, niech-na łono-mé wróci.
7.GÖTZE.1937Ja zaś, gdy oni chorowali, odziałem się w wór; umartwiałem postem duszę moją, a modliłem się ze schyloną głową.
8.CYLKOWA ja, w czas ich niemocy, wdziałem wór żałobny, trapiłem postem duszę moję, a modlitwa moja do piersi méj wracała.
9.KRUSZYŃSKIAle ja, gdy oni przyprawiali o chorobę, zamiast ubrania, wór wziąłem, upokorzyłem w poście duszę moją, a modlitwa na łono me powróciła.
10.ASZKENAZYA wszak ja w ich chorobie przywdziałem wór popielny, udręczałem duszę mą postem a modlitwa moja z daleka wracała na me łono.
11.SZERUDAA ja, gdy oni byli chorzy, w wór się obłóczyłem, umartwiałem się postem i modliłem się spuszczając głowę na piersi.
12.TYSIĄCL.WYD1(34:13) A ja, gdy chorowali, wdziewałem włosiennicę, dręczyłem postem swą duszę i w sercu zanosiłem modlitwy.
13.TYSIĄCL.WYD5A ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem i moja modlitwa wracała do mojego łona,
14.BRYTYJKALecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, Umartwiałem się postem I modlitwa moja wracała mi na usta.
15.POZNAŃSKAJa zaś, gdy zmogła ich choroba, przywdziałem wór pokutny, umartwiałem się postem - a jednak modlitwa moja powracała do mnie -
16.WARSZ.PRASKALecz gdy ich nawiedza choroba, przywdziewam strój pokutny, poskramiam mą duszę postami i modlitwą wypełniam me piersi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja, w czasie ich choroby, włożyłem wór żałobny; postem trapiłem moją duszę; a moja modlitwa wracała do mojej piersi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA przecież ja, gdy oni byli chorzy, przyodziewałem wór, Upokarzałem duszę postem I w swojej modlitwie wciąż za nimi stałem.
19.TOR.PRZ.2023Lecz ja, gdy oni chorowali, ubierałem się w wór, dręczyłem postem moją duszę i moja modlitwa wracała na moją pierś.