« Psal 35:14 Księga Psalmów 35:15 Psal 35:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:18) A przeciwo mnie wiesielili są sie i seszli są sie, zgromadzoni są na mię biczowie, a nie wiedział jeśm. (34:19a) Rozproszeni są i ❬nie❭ skruszeni są,
2.PS.PUŁAWSKI(34:18) A przeciwo mnie wiesielili sie ❬i seszli sie❭, zgromadzeni są na mię biczowie, a nie wiedział jeśm. (34:19a) Rozproszeni są ani skruszeni,
3.WUJEK.1923I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się: zgromadziły się na mię bicze, a nie wiedziałem.
4.GDAŃSKA.1881Lecz oni, gdym ja chorował, weselili się, i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie, jakoby byli dla mnie utrapieni, czegom ja nie spostrzegł; szczypali mię, a nie milczeli.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy ja byłem strapiony, oni się cieszyli i zbierali się; gromadzili się przeciwko mnie nikczemni, a tego nie widziałem; szarpali mnie nieustannie.
6.PS.BYCZ.1854A-oni,-z-utrapienia-mego, cieszyli-się, i-zgromadzali; skupiali-się przeciw-mnie, potwarcy, a-nie-wiedziałem o tém, że rozdzierają mię, i-nie ustają.
7.GÖTZE.1937Lecz oni radowali się z upadku mego i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie lżyciele i tacy, których nie znałem; bluźnili a nie przestawali.
8.CYLKOWA oni w upadku moim cieszą się i gromadzą, gromadzą się przeciw mnie oszczercy których nie znam, szarpią mnie i nie poprzestają.
9.KRUSZYŃSKILecz, gdym był chory, oni weselili się i zbierali się, zbierali się do mnie, niby utrapieni, a jam nie wiedział; darli szaty swoje i milczeli.
10.ASZKENAZYA ledwiem się potknął, ucieszyli się i podali sobie ręce, złączyli się przeciwko mnie zdradziecko, iżem nawet nie wiedział, a rozdzierając nie milczeli zgoła.
11.SZERUDALecz oni cieszą się z mego upadku i zbierają się; schodzą się przeciwko mnie jak obcy, których nie znam, lżą mnie nieustannie.
12.TYSIĄCL.WYD1(34:15) Lecz kiedy się zachwiałem, z radością się zbiegli, przeciwko mnie się zeszli, bijąc mnie znienacka. Szarpali mnie bez przerwy,
13.TYSIĄCL.WYD5Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy,
14.BRYTYJKALecz kiedy się potykam, oni cieszą się. I zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, Szarpią mnie nieustannie.
15.POZNAŃSKAA teraz, kiedym się zachwiał, oni się radują; schodzą się, zbierają się przeciwko mnie, by niespodzianie zadać mi cios; napastują mnie nieustannie,
16.WARSZ.PRASKAAle że teraz upadłem, wszyscy się radują; przychodzą do mnie ludzie, których nie widziałem nigdy, i krzycząc głośno szarpią mnie z każdej strony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni podczas mego upadku cieszą się oraz gromadzą; oszczercy, których nie znam, gromadzą się przeciw mnie; szarpią mnie oraz nie poprzestają.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz kiedy ja upadłem, oni zeszli się weseli, Za moimi plecami zaczęli knuć, choć przegrali - Szarpią mnie nieustannie.
19.TOR.PRZ.2023Lecz gdy ja kulałem, oni się radowali i zbierali się, zbierali się przeciwko mnie, pobici – o czym nie wiedziałem – szarpią mnie i nie milczą.