« Psal 35:18 Księga Psalmów 35:19 Psal 35:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:22) Nie wiesielcie sie nade mną, jiż to sie przeciwiają mienie zgłobliwie, jiż nienawidzieli mie za dar i migali oczyma.
2.PS.PUŁAWSKI(34:22) Nie wiesielcie sie nade mną, jiż to sie przeciwiają mnie zgłobliwie, jiż nienawidzieli mie za dar i migali oczyma.
3.WUJEK.1923Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają: którzy mię darmo w nienawiści mają, a mrugają oczyma.
4.GDAŃSKA.1881Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi są nieprzyjaciółmi bez przyczyny; którzy mię mają w nienawiści niesłusznie, niech nie mrugają okiem.
5.GDAŃSKA.2017Niech się nie cieszą z mojego powodu ci, którzy bez przyczyny są moimi wrogami, niech nie mrugają okiem ci, którzy niesłusznie mnie nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854Niech-nie cieszą-się ze-mnie, nieprzyjaciele-moi, niesłusznie; nienawidzący-mię darmo, niechże nie mrugają okiem.
7.GÖTZE.1937Nie dozwól, by się nade mną radowali, którzy bez powodu mi są wrogami i nie mrugali oczyma, którzy mnie bez przyczyny nienawidzą!
8.CYLKOWNiech nie mają ze mnie uciechy, ci co mnie nienawidzą niesłusznie, a wrogują bez powodu; niech nie mrugają okiem.
9.KRUSZYŃSKINiechaj się nie weselą nademną moi nieprzyjaciele zdradliwi, nienawidzący bez przyczyny, niechaj nie mrugają okiem.
10.ASZKENAZYNiechaj nie naigrawają się ze mnie wrogowie moi, co ukochali kłam, a ci co mnie nienawidzą, niechajby daremnie strzygli oczyma.
11.SZERUDANiech nie radują się z niedoli mej ci, co zwalczają mnie niesłusznie, niech nie mrugają okiem ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny!
12.TYSIĄCL.WYD1(34:19) Niech wrogowie bezecni ze mnie się nie cieszą; niech znaków sobie oczyma nie dają ci, którzy bez powodu mnie nienawidzą.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie; nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami.
14.BRYTYJKANiech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu, Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny!
15.POZNAŃSKANiech się nie naigrawają ze mnie zakłamani wrogowie, niech ci, którzy mnie bez powodu nienawidzą, nie przymrużają znacząco oczu.
16.WARSZ.PRASKANiech nie górują nigdy nade mną ci, co mnie nienawidzą, niech ze złości nie mrużą na mnie bez powodu swych oczu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nie mają ze mnie uciechy ci, co mnie niesłusznie nienawidzą oraz są bez powodu wrogami; niech nie mrugają okiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech moi nieprzyjaciele przedwcześnie nie cieszą się z mojego powodu, A nienawidzący niesłusznie, niech nie mrugają okiem.
19.TOR.PRZ.2023Niech się nie cieszą ze mnie moi zakłamani wrogowie, nienawidzący mnie bez powodu. Niech nie mrugają okiem.