« Psal 35:22 Księga Psalmów 35:23 Psal 35:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:26) Wstań i weźrzy na moj sąd, Boże moj i Gospodnie moj, w rzecz moję.
2.PS.PUŁAWSKI(34:26) Wstań i weźrzy na moj sąd, Boże moj i Gospodnie moj, w rzecz moję.
3.WUJEK.1923Powstań, a pilnuj sądu mego: Boże mój, i Panie mój, sprawy mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Obudźże się, a ocuć dla sądu mego, Boże mój i Panie mój! dla sprawy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Obudź się i wystąp w mojej obronie, w mojej sprawie, mój Boże i Panie!
6.PS.BYCZ.1854Obudźże-się, i-czuwaj nad-słusznością-mą, o-Boże-mój, i-Panie-mój! nad-sprawą-moją.
7.GÖTZE.1937Obudźże się i zbudź się, Boże mój i Panie dla prawa mego i dla sprawy mojej:
8.CYLKOWObudź się a ocuć dla prawa mojego, Boże mój i Panie dla sprawy mojéj.
9.KRUSZYŃSKIPowstań i przebudź się dla sądu mego, Boże mój i Panie mój, dla sprawy mojej!
10.ASZKENAZYObudź i wzrusz się ku mojemu sądowi, Ty mój Boże i Ty mój Panie - ku mojej walce.
11.SZERUDAPowstań i obudź się ku mojej obronie, Panie mój i Boże mój, by prowadzić sprawę moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(34:23) Przebudź się, czuwaj, aby mię bronić w mej sprawie, mój Boże i Panie!
13.TYSIĄCL.WYD5Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, w mojej sprawie, mój Boże i Panie!
14.BRYTYJKAOcknij i obudź się ku mojej obronie, Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją!
15.POZNAŃSKAPrzebudź się, powstań, by oddać mi sprawiedliwość, Boże mój i Panie, broń mojej sprawy!
16.WARSZ.PRASKAPowstań, o Panie, obudź się i pośpiesz mi z pomocą! Boże mój i Panie, Obrońco mej sprawy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obudź się, ocuć dla mojego prawa, dla mojej sprawy, mój Boże i mój Panie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOcknij się, zbudź się na mój sąd! Mój Boże i Panie, wstań do sporu o mnie!
19.TOR.PRZ.2023Ocknij się i obudź się na mój sąd, mój Boże i Panie! Powstań do sporu o mnie.