« Psal 35:24 Księga Psalmów 35:25 Psal 35:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:28) Nie mowcie w siercoch swojich: Ej! ej! naszej duszy ani mowcie: Pożrzemy ji.
2.PS.PUŁAWSKI(34:28) Nie mowcie w siercoch swych: Ej! ej! naszej duszy ani mowcie: Pożrzemy ji.
3.WUJEK.1923Niechaj nie mówią w sercach swoich: Ehej, Ehej, duszy naszéj! i niech nie mówią: Pożarliśmy go.
4.GDAŃSKA.1881Niech nie mówią w sercu swojem: Ehej, duszo masza! niech nie mówią: Pożarliśmy go.
5.GDAŃSKA.2017Niech nie mówią w swoim sercu: Ha! Tego chcieliśmy! Niech nie mówią: Pożarliśmy go!
6.PS.BYCZ.1854Niech-nie myślą, w-duchu-swoim: Ura, życié-naszé! niech-nie mówią: Połknęliśmy-go.
7.GÖTZE.1937Nie dozwól im mówić w sercach swoich: "Ha, ha, tegośmy chcieli". Nie dozwól im mówić: "Pożarliśmy go".
8.CYLKOWNiech nie powiedzą sobie: otóż jest życzenie nasze, niech nie powiedzą: unicestwiliśmy go.
9.KRUSZYŃSKINiechaj nie mówią w sercu swem: "ehej" duszy mej, niechaj nie mówią: "pochłonęliśmy go".
10.ASZKENAZYNiechajby rzec nie mogli w swem sercu: "zaprawdę, dobra nasza", niechaj nie mówią: "myśmy go pochłonęli".
11.SZERUDANiech nie myślą w sercu swoim: Tego pragnęliśmy! Niech nie mówią: Pożarliśmy go.
12.TYSIĄCL.WYD1(34:25) Niech nie pomyślą w swym sercu: «Hej! Tegośmy chcieli!» Niechaj nie powiedzą: «Jegośmy pożarli».
13.TYSIĄCL.WYD5Niech nie pomyślą w swym sercu: Ha, tegośmy chcieli! Niechaj nie powiedzą: Otośmy go pożarli.
14.BRYTYJKANiech nie mówią w sercu swoim: Ach, oto czego pragnęliśmy! Niech nie mówią: Pochłonęliśmy go.
15.POZNAŃSKAOby nie mogli sobie powiedzieć: "Ha, spełniło się nasze pragnienie", oby nie mogli powiedzieć: "Pożarliśmy go [wreszcie]".
16.WARSZ.PRASKANie dopuść do tego, by mówili: Stało się wedle naszych przewidywań! Nie dopuść, by mogli rzec kiedykolwiek: Jużeśmy go zniszczyli!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nie powiedzą sobie: Oto stało się nasze życzenie; niech nie powiedzą: Unicestwiliśmy go.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie dopuść, by w swych sercach stwierdzili: Spełniły się nasze pragnienia! Niech nie dojdzie do tego, że powiedzą: Połknięty!
19.TOR.PRZ.2023Niech nie mówią w swoim sercu: Ha! Nasza dusza górą! Niech nie mówią: Pochłonęliśmy go!