« Psal 35:26 Księga Psalmów 35:27 Psal 35:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:31) Radujcie sie i wiesieli bądźcie, jiż chcą prawdy mojej, i mowcie weżdy: Powyszon bądź Gospodzin, jiż chcą pokoja sługi jego.
2.PS.PUŁAWSKI(34:31) Radujcie sie i wiesieli bądźcie, jiż chcą prawdy mojej, i mowcie wszegdy: Powyszszon bądź Gospodzin, jiż chcą pokoja słudzy jego.
3.WUJEK.1923Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojéj, i niech mówią zawżdy: Niechaj będzie uwielbiony Pan, którzy pragną pokoju słudze jego.
4.GDAŃSKA.1881Ale ci, którzy się kochają w sprawiedliwości mojej, niech śpiewają i radują się, a niech mówią ustawicznie: Niech będzie uwielbiony Pan, który życzy pokoju słudze swemu.
5.GDAŃSKA.2017Ale niech śpiewają i radują się ci, którzy sprzyjają mojej słusznej sprawie; niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony PAN, który pragnie pokoju dla swego sługi.
6.PS.BYCZ.1854Niech-śpiéwają, i-weselą-się, sprzyjający sprawiedliwości-méj; i-niech-mówią ciągle: Niech będzie uwielbionym Pan, ten,-życzący pokoju słudze-swojemu.
7.GÖTZE.1937Niech wykrzykują i radują się wszyscy, którzy mają upodobanie w sprawiedliwości mojej, a dozwól im mówić ustawicznie: Niech będzie wywyższony Pan, który ma upodobanie w pomyślności sługi swego.
8.CYLKOWNiech się uradują i ucieszą ci, co pragną usprawiedliwienia mego, i niech mawiają zawsze: wywyższon niech będzie Bóg, który życzy pokoju słudze Swojemu.
9.KRUSZYŃSKINiechaj się cieszą i weselą pragnący sprawiedliwości mej, i niechaj mówią zawsze: niechaj wywyższony będzie Pan, który życzy pokoju słudze swemu.
10.ASZKENAZYZaś weselić i radować się będą ci, którzy pożądają zwycięstwa sprawiedliwej mej sprawy i niechaj mówią zawsze: "wywyższon będzie Jehowa, który pragnie pokoju Swego sługi".
11.SZERUDANiech radują się i weselą ci, którzy pragną sprawiedliwości mojej, niech zawsze mówią: Wielki jest Pan, który pragnie pokoju swego!
12.TYSIĄCL.WYD1(34:27) A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, i mówią zawsze: «Niech będzie Pan uwielbiony, którego cieszy szczęście Jego sługi».
13.TYSIĄCL.WYD5A przychylni mej sprawie niech się radują i cieszą, i mówią zawsze: Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi.
14.BRYTYJKANiech radują się i weselą Ci, którzy pragną uniewinnienia mojego! Niechaj mówią nieustannie: Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego!
15.POZNAŃSKANiech radość i wesele zapanują pośród wszystkich, którzy mi życzą, bym znalazł sprawiedliwość; niech powtarzają nieustannie: "Wielki jest Jahwe, który pragnie dobra swego sługi".
16.WARSZ.PRASKANiech zaś cieszą się i radują ci, co widzą moją niewinność, i niech powtarzają nieustannie: Bądź uwielbiony, o Panie, boś dobry dla Twego sługi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech zwyciężają i się ucieszą ci, którzy pragną mojej sprawiedliwości, oraz niech zawsze mówią: Niech będzie wywyższony WIEKUISTY, który życzy pokoju swemu słudze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast ci, którzy pragną mojej sprawiedliwości, Niech świętują zwycięstwo, cieszą się I wciąż mówią: Wielki jest PAN, który pragnie pokoju swego sługi!
19.TOR.PRZ.2023Ale niech wykrzykują z radości i niech ucieszą się ci, którzy pragną mojej sprawiedliwości; niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony Jhwh, który pragnie pokoju dla swojego sługi.