« Psal 35:27 Księga Psalmów 35:28 Psal 36:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:32) A język moj pomnieć będzie prawdę twoję, wszystek dzień chwałę twoję.
2.PS.PUŁAWSKI(34:32) A język moj przemyślać będzie sprawiedlność twoję, wszytek dzień chwałę twoję.
3.WUJEK.1923A język mój będzie rozmyślał sprawiedliwość twoję, cały dzień chwałę twoję.
4.GDAŃSKA.1881A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoję, i na każdy dzień chwałę twoję.
5.GDAŃSKA.2017A mój język będzie głosił twoją sprawiedliwość i chwałę twoją przez cały dzień.
6.PS.BYCZ.1854A-język-mój będzie-opowiadał sprawiedliwość-Twę, każdego dnia, chwałę-Twoję.
7.GÖTZE.1937I język mój będzie mówił o sprawiedliwości Twojej i o chwale Twojej zawsze.
8.CYLKOWA język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoję, dzień cały chwałę Twoję.
9.KRUSZYŃSKIA język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją - na każdy dzień chwalę Twoją.
10.ASZKENAZYZaś język mój będzie rozbrzmiewał Twą sprawiedliwością, dzień cały niezmierną Twą chwałą.
11.SZERUDAA wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień chwałę Twoją.
12.TYSIĄCL.WYD1(34:28) A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.
13.TYSIĄCL.WYD5A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.
14.BRYTYJKAWtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, Przez cały dzień głosił chwałę twoją.
15.POZNAŃSKAJęzyk mój będzie głosił Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją każdego dnia.
16.WARSZ.PRASKAA ja też będę Twą dobroć opiewał, i Twoją chwałę każdego dnia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mój język będzie wypowiadał Twoją sprawiedliwość, i Twoją chwałę cały dzień.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy mój język będzie głosił Twoją sprawiedliwość I przez cały dzień świadczył o Twej chwale.
19.TOR.PRZ.2023A mój język przez cały dzień będzie rozgłaszał Twoją sprawiedliwość i Twoją chwałę.