« Psal 35:6 Księga Psalmów 35:7 Psal 35:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:8) Bo za dar skryli są mi spadnienie sidła swojego, na prozność sromocili są duszę moję.
2.PS.PUŁAWSKI(34:8) Bo za dar skryli są mi spadzenie swojego sidła, za dar łajali duszy mojej.
3.WUJEK.1923Albowiem bez przyczyny kryli na mię zatracenie sidła swego: niesłusznie urągali duszy mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem bez przyczyny zastawili na mię w dole sieci swoje, i bez przyczyny ukopali dół duszy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Bez powodu bowiem zastawili na mnie w dole sieci, bez powodu wykopali dół na moją duszę.
6.PS.BYCZ.1854Bo, bez-przyczyny ukryli na-mnie, dół-zguby-siécią-swoją; oni, niesłusznie zastawili-sidła, na-życié-mojé.
7.GÖTZE.1937Albowiem bez przyczyny zastawili na mnie potajemnie sieć swoją i bez przyczyny dół wykopali duszy mojej.
8.CYLKOWGdyż bez przyczyny zastawiali mi zgubne sidła swoje, bez przyczyny podkopywali życie moje.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem bez przyczyny nastawili na mnie w dole sieci swoje; bez przyczyny wykopali dół dla duszy mojej.
10.ASZKENAZYBo darmo gotują mi zatratę, nastawiając w skrytości sieć swą, darmo podkopują nią duszę.
11.SZERUDAGdyż bez przyczyny zastawili na mnie sidła swoje, bez przyczyny wykopali dla mnie dół.
12.TYSIĄCL.WYD1(34:7) Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią, godząc na me życie.
13.TYSIĄCL.WYD5Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie.
14.BRYTYJKAGdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, Bez przyczyny wykopali dla mnie dół.
15.POZNAŃSKABo bez powodu zastawili na mnie sidła i bez powodu wykopali dół na moją zgubę.
16.WARSZ.PRASKAgdyż bez powodu chwytają mnie w sidła i wykopują na mnie doły.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie swe zgubne sidła, bez przyczyny podkopywali moje życie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż bez powodu chcą mnie wciągnąć w zasadzkę, Bez przyczyny wykopali dół na moją duszę.
19.TOR.PRZ.2023Bez powodu bowiem skrycie przygotowali na mnie w dole sieć, bez powodu wykopali dół na moją duszę.