« Joz 1:10 Księga Jozuego 1:11 Joz 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Jidzicie w pośrodku stanow a przykażycie ludu rzekąc: Przyp❬r❭awcie pokarm sobie, bo po trzeciem dniu przejdziecie Jordan a wnidziecie do ziemie ku odzierżeniu, jąż to Pan Bog wasz da wam”.
2.WUJEK.1923(1:10b) Przejdźcie przez pośrodek obozu i rozkażcie ludowi, i mówcie: (1:11) Nagotujcie sobie strawy; po trzech dniach bowiem pójdziecie za Jordan, i wnidziecie posięść ziemię, którą Pan, Bóg wasz, da wam.
3.GDAŃSKA.1881Przejdźcie przez pośrodek obozu, a rozkażcie ludowi, mówiąc: Gotujcie sobie żywność; albowiem po trzech dniach przejdziecie przez ten Jordan, abyście weszli, a posiedli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, dawa wam w osiadłość.
4.GDAŃSKA.2017Przejdźcie przez obóz i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, bo za trzy dni przejdziecie przez ten Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.
5.CYLKOWPrzejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi, w tych słowach: Zaopatrzcie się w żywność; albowiem po upływie trzech dni przeprawicie się przez ten Jordan, abyście weszli i odziedziczyli ziemię, którą wam Wiekuisty, Bóg wasz oddaje w posiadanie.
6.KRUSZYŃSKI"Przejdźcie przez środek obozu i wydajcie ludowi rozkaz, mówiąc: Przygotujcie sobie zapasy, bo jeszcze trzy dni, a przejdziecie ten Jordan, aby wejść i posiąść tę ziemię, którą Jahwe, Bóg wasz, daje ją wam w posiadanie".
7.TYSIĄCL.WYD5Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach przeprawicie się tu przez Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie.
8.BRYTYJKAPrzejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność.
9.POZNAŃSKA- Obejdźcie obóz i rozkażcie ludziom: Przygotujcie żywność, albowiem za trzy dni przejdziecie przez ten oto Jordan, aby wziąć w posiadanie ziemię, którą Jahwe, wasz Bóg, daje wam na własność.
10.WARSZ.PRASKAPrzejdźcie przez obóz i wydajcie ludziom następujące polecenie: przygotujcie sobie żywność, bo za trzy dni będziemy się przeprawiali przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Jahwe, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi w tych słowach: Zaopatrzcie się w żywność; bo po upływie trzech dni przeprawicie się przez ten Jarden, byście weszli oraz odziedziczyli ziemię, którą wam oddaje w posiadanie WIEKUISTY, wasz Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzejdźcie środkiem obozu i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie prowiant na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby posiąść ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w posiadanie.