« Joz 1:15 Księga Jozuego 1:16 Joz 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI odpowiedzieli są ku Jozue rzekąc: „Wszytko, csożeś ty przykazał nam, uczynimy a dokąd poślesz nas, tam pojdziemy.
2.WUJEK.1923I odpowiedzieli Jozuemu, i rzekli: Wszystko, coś nam rozkazał, uczyniemy, i gdziekolwiek poślesz, pójdziemy.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: Wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy, a gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.
4.GDAŃSKA.2017I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.
5.CYLKOWOdpowiedzieli wtedy Jozuemu w tych słowach: Wszystko coś nam rozkazał spełnimy, a dokądkolwiek nas wyprawisz, pójdziemy!
6.KRUSZYŃSKII odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: "Wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy i wszędzie, dokąd nas poślesz, pójdziemy.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli więc Jozuemu tymi słowami: Wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy.
8.BRYTYJKAI odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy;
9.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Jozuemu:- Wykonamy wszystko, co nam nakazujesz, i pójdziemy wszędzie, dokądkolwiek nas poślesz.
10.WARSZ.PRASKAA oni tak odpowiedzieli Jozuemu: Zrobimy wszystko, cokolwiek nam rozkazałeś, i pójdziemy wszędzie, dokądkolwiek nas poślesz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy odpowiedzieli Jezusowi, synowi Nuna, w tych słowach: Spełnimy wszystko, co nam rozkazałeś i pójdziemy dokąd nas wyprawisz!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas odpowiedzieli Jozuemu: Spełnimy każdy twój rozkaz i pójdziemy wszędzie, dokąd rozkażesz.