« Joz 1:3 Księga Jozuego 1:4 Joz 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOd puszcze i Libana aż do rzeki wielikiej Eufraten wszytka ziemia Etejskich aż do Morza Wielikiego przeciw słunecznemu zachodu będą miedze wasze.
2.WUJEK.1923Od puszczéj i od Libanu aż do rzeki wielkiéj Euphratesa, wszystka ziemia Hetejczyków, aż do morza wielkiego na zachód słońca, będzie granica wasza.
3.GDAŃSKA.1881Od puszczy i od Libanu tego, i aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates, i wszystka ziemia Hetejczyków, i aż do morza wielkiego na zachód słońca, będzie granica wasza.
4.GDAŃSKA.2017Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie, będzie wasza granica.
5.CYLKOWOd puszczy tej i tego Libanu, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat - cała ziemia chitejska - aż do morza Wielkiego na zachodzie sięgnie dziedzina wasza.
6.KRUSZYŃSKIOd tej pustyni i od tego Libanu aż do rzeki wielkiej - rzeki Eufratu, cały kraj Hittytów aż do morza Wielkiego od zachodu słońca będzie waszym dziedzictwem.
7.TYSIĄCL.WYD5Od pustyni i od Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, <cała ziemia Chittytów> aż do Wielkiego Morza, w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą.
8.BRYTYJKAOd pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar.
9.POZNAŃSKAGranice [ziemi] waszej rozciągać się będą od pustym i Libanu aż po Wielką Rzekę, rzekę Eufrat; obejmą cały kraj Chittytów, aż po Wielkie Morze na zachodzie.
10.WARSZ.PRASKAOd pustyni i Libanu aż do Wielkiej Rzeki, czyli do Eufratu, a więc cała kraina Chetytów, i aż do Wielkiego Morza, znajdującego się na zachodzie, wszystko to będzie należeć do was.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od tej puszczy i tego Libanu – aż do wielkiej rzeki Frat; wasze dziedzictwo obejmie całą ziemię chittejską, aż do morza Wielkiego na zachodzie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie.