« Joz 1:6 Księga Jozuego 1:7 Joz 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPosil się przeto a bądź mocen wielmi, a ostrzegaj i pełni wszyściek zakon, ktoryż jest przykazał tobie Mojżesz sługa moj. Nie pochylaj się przeto od niego na prawicę ani na lewicę a rozumiej wszemu, coż czynisz.
2.WUJEK.1923Zmacniaj się tedy, a bądź mocnym bardzo, abyś strzegł i czynił wszystek zakon, któryć rozkazał Mojżesz, sługa mój: nie ustępuj od niego w prawo ani w lewo, abyś rozumiał wszystko, co czynisz.
3.GDAŃSKA.1881Tylko się zmacniaj, i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł, i czynił wszystko według zakonu, któryć rozkazał Mojżesz, sługa mój; nie uchylaj się od niego ani na prawo ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkiem, do czego się udasz.
4.GDAŃSKA.2017Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz.
5.CYLKOWTylko nabierz siły i mocy wielkiej, abyś ściśle spełniał wedle całego zakonu, który poruczył ci Mojżesz, sługa Mój; nie odstępuj od niego ani w prawo ani w lewo, aby ci się wiodło we wszystkiem dokądkolwiek się zwrócisz.
6.KRUSZYŃSKITylko bądź mocnym i nabierz wiele sił, abyś strzegł, postępując według całego Zakonu, który zlecił Mojżesz sługa mój. Nie odstępuj od niego na prawo, ani na lewo, aby ci się powodziło we wszystkim, dokąd się udasz.
7.TYSIĄCL.WYD5Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach.
8.BRYTYJKATylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
9.POZNAŃSKABądź mężny i wytrwały, abyś dokładnie wypełniał wszystkie nakazy Prawa, które ci przekazał sługa mój, Mojżesz. Nie odstępuj od nich ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło we wszystkich twoich poczynaniach.
10.WARSZ.PRASKATylko bądź mężny i nie bój się niczego. Postępuj dokładnie według prawa, które ci przekazał Mojżesz, mój sługa. Nie odchodź od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś mógł doprowadzić do szczęśliwego końca każde twoje dzieło.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko nabierz siły i wielkiej mocy, abyś ściśle czynił według całego Prawa, które ci powierzył Mojżesz, Mój sługa; nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się powodziło we wszystkim, dokąd się zwrócisz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym Prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.