« Joz 1:7 Księga Jozuego 1:8 Joz 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie otdalaj ksiąg tego to zakonu od swych ust, ale myślić będziesz w nich wie dnie i w nocy, aby chował i pełnił wszytko, coż jest popisano w nich, tedy pojdziesz drogą swą i srozmiesz ją.
2.WUJEK.1923Niechaj nie odstępuje księga zakonu tego od ust twoich: ale w niéj będziesz rozmyślał we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co w niéj napisano: na ten czas wyprostujesz drogę twoję, i wyrozumiesz ją.
3.GDAŃSKA.1881Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich; ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim; albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz.
4.GDAŃSKA.2017Niech ta księga Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło.
5.CYLKOWNiechaj nie ustąpi księga zakonu tego z ust twoich, abyś rozpamiętywał o nim dniem i nocą, abyś ściśle spełniał wedle wszystkiego co napisano w nim, bo wtedy tylko poszczęści ci się na drogach twoich, a wtedy ci się powiedzie.
6.KRUSZYŃSKINiechaj księga tego prawa nie odstępuje od ust twoich; rozmyślaj o nim dniem i nocą, abyś starał się wypełnić wszystko, co w nim jest napisane, bo wtedy będzie ci się szczęścić na drogach twoich i wtedy powodzić.
7.TYSIĄCL.WYD5Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach; rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.
8.BRYTYJKANiechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.
9.POZNAŃSKANiech Księga tego Prawa nie schodzi z ust twoich; rozważaj ją we dnie i w nocy, abyś przestrzegał i wypełniał wszystko co w niej napisane, bo tylko wtedy powiodą się wszystkie twoje poczynania i wykażesz swoją roztropność.
10.WARSZ.PRASKANiech słowa księgi tego Prawa nie schodzą z twoich ust. Rozważaj je we dnie i w nocy i staraj się postępować dokładnie tak, jak one nakazują. Wtedy będzie ci się wiodło we wszystkim i osiągniesz, co zamierzysz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech zwój tego Prawa nie odstąpi z twych ust, byś rozpamiętywał o nim dniem i nocą, i abyś ściśle spełniał wszystko, co w nim jest napisane. Gdyż tylko wtedy poszczęści ci się na twoich drogach oraz wtedy ci się powiedzie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech ten zwój Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło.