« Iza 6:12 Księga Izajasza 6:13 Iza 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeszcze w niéj dziesięcina: a wróci się i będzie na pokazanie jako terebint, jako dąb, który rozpuszcza gałęzie swoje: nasienie święte będzie to, co będzie stało w niéj.
2.GDAŃSKA.1881Dokąd jeszcze na nią dziesiąta zguba nie przyjdzie, a dopiero skażona będzie, A wszakże jako one dęby, które są przy bramie Zallechet podporą, tak nasienie święte jest podporą jej.
3.GDAŃSKA.2017Lecz zostanie w niej dziesiąta część, która powróci i ulegnie zniszczeniu. A jak po ścięciu terebintu lub dębu zostaje pień, tak samo będzie ze świętym potomstwem.
4.CYLKOWA jeżeli jeszcze zostanie w niej część dziesiąta, ta również zniszczona będzie. Ale jak sosna lub dąb, u których po zrzuceniu liści pień zostaje, tak i zagajem świętym pozostanie pień jej.
5.TYSIĄCL.WYD5A jeśli jeszcze dziesiąta część [ludności] zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu - jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego [będzie] świętym nasieniem.
6.BRYTYJKAA choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień.
7.POZNAŃSKAA choćby dziesiąta w nim cząstka została, i ona znowu ulegnie zniszczeniu - podobnie jak dąb czy terebint, po których ścięciu pień pozostaje. A pniem jego będzie święte potomstwo.
8.WARSZ.PRASKAA gdyby jeszcze została choć jedna dziesiątka ludu to i ci będą ograbieni ze wszystkiego jak terebint, z którego, po zwaleniu pień tylko będzie widać i ten pień będzie świętym zaczynem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli jeszcze w niej zostanie dziesiąta cześć, ta również będzie zniszczona. Ale jak u sosny lub dębu, u których po zrzuceniu liści zostaje pień – tak i jej pień pozostanie świętym filarem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA choć zostałaby w niej jedna dziesiąta, to i ona znów ulegnie zniszczeniu - jak terebint lub dąb, z którego przy ścięciu zostaje tylko pień. Jego pień jest świętym nasieniem.