« Eze 43:15 Księga Ezechiela 43:16 Eze 43:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Aryel dwanaście łokci wzdłuż, na dwanaście łokci w szerz, czworogranisty i na równe granie.
2.GDAŃSKA.1881A ołtarz na dwanaście łokci wdłuż, a na dwanaście wszerz czworograniasty po czterech stronach swoich;
3.GDAŃSKA.2017A ołtarz ma mieć dwanaście łokci długości i dwanaście szerokości, ma być czworokątny po czterech swoich bokach.
4.CYLKOWA całe ognisko dwanaście łokci długości i dwanaście szerokości, czworograniaste po czterech bokach swoich.
5.TYSIĄCL.WYD5Palenisko miało dwanaście łokci długości przy szerokości dwunastu łokci, było czworokątne po czterech swych bokach.
6.BRYTYJKAPalenisko dla ofiar ma dwanaście łokci długości i dwanaście łokci szerokości i jest czworograniaste dzięki czterem swoim bokom.
7.POZNAŃSKAPalenisko ma dwanaście [łokci] długości na dwanaście łokci szerokości. Jest to kwadrat.
8.WARSZ.PRASKAPalenisko było kwadratowe: dwanaście łokci długości i dwanaście łokci szerokości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Całe ognisko ma dwanaście łokci długości i dwanaście szerokości; na czterech swoich bokach jest czworograniaste.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPalenisko ma mieć długość dwunastu łokci i szerokość dwunastu łokci, a zatem ma być kwadratowe.