« Eze 43:23 Księga Ezechiela 43:24 Eze 43:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ofiarujesz je przed obliczem Pańskiem, i wrzucą kapłani na nie soli i ofiarują je całopaleniem Panu.
2.GDAŃSKA.1881Które gdy ofiarować będziesz przed Panem, wrzucą kapłani na nie soli, i uczynią z nich ofiarę całopalenia Panu.
3.GDAŃSKA.2017Gdy je ofiarujesz przed PANEM, kapłani rzucą na nie sól i złożą je na całopalenie dla PANA.
4.CYLKOWA gdy przywiedziesz je przed oblicze Wiekuistego rzucą kapłani na nie soli i złożą je jako całopalenie Wiekuistemu.
5.TYSIĄCL.WYD5Te masz ofiarować przed Panem, a kapłani mają sypać sól i ofiarować je Panu jako ofiarę całopalną.
6.BRYTYJKATe zwierzęta złożycie przed Panem; kapłani posypią je solą i złożą je Panu jako ofiarę całopalną.
7.POZNAŃSKAOfiarujesz je przed Jahwe. Kapłani rzucą na nie sól, złożą je na całopalenie dla Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPrzyprowadzisz je przed Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy je przyprowadzisz przed oblicze WIEKUISTEGO, kapłani rzucą na nie sól oraz złożą je WIEKUISTEMU jako całopalenie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTe zwierzęta złożycie na ofiarę przed PANEM. Kapłani posypią je solą i złożą je PANU na ofiarę całopalną.