« Eze 43:26 Księga Ezechiela 43:27 Eze 44:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wypełniwszy dni, ósmego dnia i daléj uczynią kapłani na ołtarzu całopalenia wasze, co za pokój ofiarują; a będę wam miłościw, mówi Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881A wypełniwszy te dni, ósmego dnia napotem sprawować będą kapłani na ołtarzu całopalenia wasze, i spokojne ofiary wasze, i przyjmę was łaskawie, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017A po upływie tych dni, dnia ósmego i w następne kapłani będą składali na ołtarzu wasze całopalenia i ofiary pojednawcze i przyjmę was łaskawie, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWA gdy zakończą dni te, tedy od dnia ósmego i nadal sprawować będą kapłani na ofiarnicy całopalenia wasze i ofiary opłatne wasze, a przyjmę was przychylnie, rzecze Pan, Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5A po upływie tych dni, dnia ósmego i później, mają kapłani składać na ołtarzu wasze ofiary całopalne oraz wasze ofiary biesiadne, i będę dla was łaskawy - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAA gdy skończą się te dni, wtedy ósmego dnia i w następne złożą kapłani na ołtarzu wasze ofiary całopalne i ofiary pojednania; i będę dla was łaskawy, mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAA gdy się dopełnią te dni, stanie się, że w ósmym dniu i następnych kapłani będą składali na ołtarzu wasze całopalenia, wasze ofiary zjednoczenia i będę wam łaskawy - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAGdy już minie ten czas, dnia ósmego i w dni następne kapłani zaczną składać na tym ołtarzu wasze ofiary całopalne i ofiary biesiadne. A Ja będę wam okazywał moją łaskawość. Taki jest wyrok Pana Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy zakończą te dni, wtedy od dnia ósmego i nadal, kapłani będą sprawować na ofiarnicy wasze całopalenia oraz wasze ofiary opłatne, a wówczas przyjmę was przychylnie – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy dopełnią się te dni, wówczas ósmego dnia, a potem w dni następne, kapłani będą mogli składać na ołtarzu wasze ofiary całopalne i ofiary pojednania, a okażę wam przychylność - oświadcza Wszechmocny PAN.