« Eze 43:4 Księga Ezechiela 43:5 Eze 43:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podniósł mię duch i wwiódł mię do sieni wnętrznéj, a oto pełen był dom chwały Pańskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mię podniósł duch, i wwiódł mię do sieni wewnętrznej, a oto dom pełen był chwały Pańskiej.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy uniósł mnie duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto dom był pełen chwały PANA.
4.CYLKOWI uniósł mnie duch i powiódł mnie do dworca wewnętrznego, a oto chwała Wiekuistego napełniła przybytek.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. - A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. -
6.BRYTYJKAWtedy duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto świątynia była pełna chwały Pana.
7.POZNAŃSKAWtedy podniósł mię duch i sprawił, że wszedłem na dziedziniec wewnętrzny. Oto Chwała Jahwe napełniła Świątynię.
8.WARSZ.PRASKADuch Pański uniósł mnie i postawił na dziedzińcu wewnętrznym, a Chwała Pańska wypełniła całą Świątynię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Duch mnie uniósł oraz mnie poprowadził do wewnętrznego dziedzińca; a oto chwała WIEKUISTEGO napełniała Przybytek.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy uniósł mnie Duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny. Zobaczyłem, jak chwała PANA wypełnia świątynię!