« 1Tym 3:11 1 List do Tymoteusza 3:12 1Tym 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dyakonowie niech będą jednej żony mężowie, dzieci dobrze rządzący, i swój dom.
2.WUJEK.1923Dyakonowie niech będą mężowie jednéj żony, którzyby dziatki swe dobrze rządzili i swe domy.
3.RAKOW.NTDiakonowie niech będą jednej żony mężowie, dziatkom dobrze przodujący, i własnym domom.
4.GDAŃSKA.1881Dyjakonowie niech będą mężami jednej żony, którzy by dziatki dobrze rządzili i własne domy.
5.GDAŃSKA.2017Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami.
6.JACZEWSKIDiakonowie niech będą mężami jednej tylko żony, a dzieci i domy swoje niechaj dobrze prowadzą.
7.SYMONDjakoni mogą być tylko jednożeńcy, i którzy umieją rządzić dziećmi i czeladzią swoją:
8.DĄBR.WUL.1973Diakoni winni być jednożeńcy, którzy umieją kierować dziećmi i domostwem swoim.
9.DĄBR.GR.1961Diakoni winni być raz tylko żonaci, tacy, którzy umieją kierować dziećmi i swoim domem.
10.TYSIĄCL.WYD5Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami.
11.BRYTYJKADiakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi.
12.POZNAŃSKADiakoni niech będą mężami jednej żony, niech dobrze kierują dziećmi i własnymi domami.
13.WARSZ.PRASKADiakon może być mężem tylko jednej żony, powinien się też wykazać tym, że umie pokierować własnymi dziećmi i całą rodziną.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słudzy do określonych celów niech będą mężami jednej kobiety, słusznie stojącymi na czele dzieci oraz własnych domów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOpiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami.
16.TOR.NOWE.PRZ.Diakoni niech będą mężami jednej żony, którzy dobrze przewodzą dzieciom i swoim domom.