« 1Krl 1:10 1 Księga Królewska 1:11 1Krl 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Nathan do Bethsabee, matki Salomonowéj: A słyszałaś, że króluje Adonias, syn Haggith, a pan nasz Dawid o tem nie wie?
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Natan do Betsaby, matki Salomonowej, mówiąc: A nie słyszałaś, iż króluje Adonijasz, syn Haggity, a Dawid, pan nasz, nie wie o tem?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Natan zapytał Batszebę, matkę Salomona: Czy nie słyszałaś, że Adoniasz, syn Chaggity, króluje, a nasz pan, Dawid, o tym nie wie?
4.CYLKOWTedy rzekł Natan do Bat-Szeby, matki Salomona, mówiąc: Czyś nie słyszała, że królem został Adonija, syn Chaggity, choć pan nasz Dawid nie wie o tem?
5.KRUSZYŃSKIRzekł Natan do Bathszeby, matki Salomona, mówiąc: "Czyżeś nie słyszała, że Adonjasz, syn Haggity, króluje, gdy pan nasz, Dawid, nic nie wie?
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Natan zapytał Batszebę, matkę Salomona: Czy nie słyszałaś, że zaczął królować Adoniasz, syn Chaggity? A pan nasz, Dawid, o tym nie wie!
7.BRYTYJKAWtedy rzekł Natan do Batszeby, matki Salomona: Czy nie słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Chaggity, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana, Dawida?
8.POZNAŃSKANatan powiedział do Batszeby, matki Salomona, te słowa: - Czy nie słyszałaś, że Adonijja, syn Chaggity, został królem, a pan nasz Dawid [nic o tym] nie wie?
9.WARSZ.PRASKAZapytał wtedy Natan Batszebę, matkę Salomona: Czy słyszałaś o tym, że Adoniasz, syn Chaggity, został królem bez wiedzy pana naszego, Dawida?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Natan powiedział do Bat–Szeby, matki Salomona, mówiąc: Czy nie słyszałaś, że Adonija, syn Haggity, został królem, choć nasz pan, Dawid, nic o tym nie wie?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNatan zwrócił się z tym do Batszeby, matki Salomona. Czy nie słyszałaś - zapytał - że Adoniasz, syn Chagit, obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida?