« 1Krl 1:12 1 Księga Królewska 1:13 1Krl 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idź a wnidź do króla Dawida i rzecz mu: Azażeś nie ty, panie mój królu, przysiągł mnie, słudze twojéj, rzekąc: Salomon, syn twój, będzie królował po mnie, i on będzie siedział na stolicy mojéj? Przeczże tedy króluje Adonias?
2.GDAŃSKA.1881Idź, a wnijdź do króla Dawida, i mów do niego: Izaliś ty królu, panie mój, nieprzysiągł służebnicy twojej, mówiąc: Salomon, syn twój, będzie królował po mnie, a on będzie siedział na stolicy mojej? Przeczże tedy króluje Adonijasz?
3.GDAŃSKA.2017Idź i wejdź do króla Dawida, i powiedz mu: Czyż ty, mój panie, królu, nie przysiągłeś swojej służącej: Twój syn Salomon będzie królował po mnie i on zasiądzie na moim tronie? Dlaczego więc króluje Adoniasz?
4.CYLKOWIdź a przedstaw się królowi Dawidowi, a powiedz mu: Czyżeś nie ty sam, panie i królu mój, zaprzysiągł służebnicy twojej w te słowa: Salomon, syn twój, będzie panował po mnie, tylko on zasiądzie na stolicy mojej! Czemu tedy panuje Adonija?
5.KRUSZYŃSKIIdź, wejdziesz do króla Dawida i rzekniesz do niego: Czyżeś ty panie mój, królu, nie przysiągł służebnicy swej, mówiąc: Salomon, syn twój, będzie panował po mnie, on to zasiądzie na mojej stolicy? Dlaczego tedy króluje Adoniasz?
6.TYSIĄCL.WYD5Idź i wejdź do króla Dawida; wtedy powiesz mu: Czy ty, panie mój, królu, nie przysiągłeś twej służebnicy, mówiąc: Twój syn, Salomon, będzie po mnie królował i on będzie zasiadał na moim tronie? Dlaczego więc króluje Adoniasz?
7.BRYTYJKAIdź zaraz do króla Dawida i powiedz mu: Przecież przysiągłeś, panie mój, królu, twojej służebnicy, mówiąc: Salomon, twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Dlaczego więc został królem Adoniasz?
8.POZNAŃSKAIdź, udaj się do króla Dawida i powiedz mu: Panie mój, królu, czyż ty nie przysiągłeś służebnicy twojej mówiąc: "Salomon, syn twój, będzie królem po mnie i on zasiądzie na tronie moim". Dlaczegóż więc Adonijja został królem?
9.WARSZ.PRASKAIdź do króla Dawida i powiedz mu tak: O królu i panie mój, czy nie poprzysiągłeś, że królem będzie po tobie Salomon i że to on właśnie zasiądzie na twoim tronie? Dlaczegóż więc teraz Adoniasz został królem?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wejdź, przybliż się do króla Dawida i mu powiedz: Czy nie ty sam, mój panie i królu, przysiągłeś twojej służebnicy, słowami: Twój syn Salomon będzie po mnie panował; tylko on zasiądzie na moim tronie. Czemu więc panuje Adonija?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWstąp do króla i powiedz: Królu, mój panie, czy nie ty sam przysiągłeś swojej służącej, że mój syn Salomon zostanie królem po tobie i zasiądzie na twoim tronie? Dlaczego więc królem został Adoniasz?