« 1Krl 1:13 1 Księga Królewska 1:14 1Krl 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy jeszcze tam będziesz mówić z królem, ja przyjdę za tobą, i dopełnię słów twoich.
2.GDAŃSKA.1881A gdy ty jeszcze tam będziesz mówiła z królem, ja przyjdę za tobą, i dopełnię słów twoich.
3.GDAŃSKA.2017A oto gdy ty będziesz tam jeszcze rozmawiała z królem, ja wejdę za tobą i potwierdzę twoje słowa.
4.CYLKOWOtóż jeszcze podczas gdy tam mówić będziesz z królem, wejdę i ja za tobą, i stwierdzę słowa twoje.
5.KRUSZYŃSKIOto podczas, gdy ty będziesz tam przemawiała do króla, ja wejdę za tobą i potwierdzę twoje słowa".
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś jeszcze będziesz tam mówić z królem, ja za tobą wejdę i słowa twoje uzupełnię.
7.BRYTYJKAOtóż, gdy ty jeszcze będziesz tam rozmawiać z królem, ja wejdę po tobie i potwierdzę twoje słowa.
8.POZNAŃSKAA oto, gdy ty tam będziesz jeszcze rozmawiała z królem, ja wejdę po tobie i potwierdzę twoje słowa.
9.WARSZ.PRASKAGdy ty będziesz jeszcze rozmawiała z królem, zaraz po tobie ja wejdę [do króla] i potwierdzę twoje słowa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy będziesz tam jeszcze mówiła z królem, za tobą wejdę i ja oraz potwierdzę twoje słowa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy ty będziesz rozmawiała z królem, ja wejdę za tobą i potwierdzę to, co mówisz.