« 1Krl 1:16 1 Księga Królewska 1:17 1Krl 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która odpowiadając, rzekła: Panie mój, tyś przysiągł przez Pana, Boga twego, słudze twojéj: Salomon, syn twój, będzie królował po mnie i on siedzieć będzie na stolicy mojéj.
2.GDAŃSKA.1881A ona mu odpowiedziała: Panie mój, tyś przysiągł przez Pana, Boga twego, służebnicy twojej, że Salomon, syn twój, będzie królował po mnie, a on będzie siedział na stolicy mojej.
3.GDAŃSKA.2017A ona mu odpowiedziała: Mój panie, ty przysiągłeś swojej służącej na PANA, swego Boga: Twój syn, Salomon, będzie królował po mnie i on zasiądzie na moim tronie.
4.CYLKOWI odpowiedziała: Panie mój, tyś przysiągł na Wiekuistego, Boga twojego, służebnicy twojej w te słowa: Salomon, syn twój, będzie panował po mnie, a tylko on zasiądzie na stolicy mojej.
5.KRUSZYŃSKII odpowiedziała mu; "Panie mój, tyś przysiągł na Jahwe, Boga twego, swej służebnicy, mówiąc, że Salomon, syn twój, będzie po mnie panował i że on to zasiądzie na tronie moim;
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy odrzekła mu: Panie mój! Tyś poprzysiągł twojej służebnicy na Pana, Boga twego: Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie.
7.BRYTYJKAA ona mu odpowiedziała: Panie mój! Ty przysiągłeś twojej służebnicy na Pana, Boga twego: Salomon, twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie,
8.POZNAŃSKARzekła mu: - Panie mój, ty przysiągłeś służebnicy twojej na Jahwe, twojego Boga: "Salomon, syn twój, będzie królem po mnie i on zasiądzie na moim tronie".
9.WARSZ.PRASKAOna zaś odpowiedziała: Panie mój, na imię Jahwe, twojego Boga, złożyłeś twojej służebnicy przysięgę, że mój syn, Salomon, zostanie po tobie królem, że to on właśnie zasiądzie na twoim tronie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odpowiedziała: Mój panie, ty przysiągłeś twojej służebnicy na WIEKUISTEGO, twojego Boga, tymi słowami: Po mnie będzie panował twój syn Salomon; tylko on zasiądzie na moim tronie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie - zaczęła Batszeba - ty sam przysiągłeś swojej służącej na PANA, swojego Boga, że Salomon, mój syn, zostanie po tobie królem i że on zasiądzie na twoim tronie.